Loading, please wait ...
MESSAGE

Vážení cestujúci, Mestská autobusová doprava bude počas nasledovného víkendu sobotu 30.10.2021, nedeľu 31.10.2021 a dňa pamiatky zosnulých v pondelok 01.11.2021 premávať podľa dušičkového režimu. Počas týchto dní bude významne posilnená MHD pre všetkých návštevníkov cintorína pod Kalváriou. Predídeme problémom s organizáciou dopravy a parkovania v lokalite Pod Kalváriou, využite prosím možnosť dopraviť sa na cintorín MHD. Počas jesenných školských prázdnin v dňoch štvrtok 28. a piatok 29. októbra  budú všetky autobusové linky premávať v režime školské prázdniny.

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Společnost Blaguss Slovakia s.r.o. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.mhdrk.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

 

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 

Opatrenie:

Zvýšenie farebných kontrastov na webe bude vykonané po odsúhlasení grafiky správcom webovej stránky.

Cestovné poriadky boli dodané len vo formáte PDF a technicky nie je možné ich akokoľvek upravovať.

Opatrenie:

Pripravuje sa prepojenie na vyhľadávač spojov a cestovné poriadky.

 

 

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 14.06.2021.

 

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 14.06. 2021.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

 

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: doprava@ruzomberok.sk. Správcom webového sídla je Blaguss Slovakia s.r.o. a jeho prevádzkovateľom je společnost TELMAX s.r.o.

 

Za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je zodpovedný prevádzkovateľ.

Kontakt: support@telmax.eu

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

 

Voliteľný obsah

 

Klávesové skratky

Portál je možné ovládať pomocou nasledovných klávesových skratiek: