Loading, please wait ...
MESSAGE

Vážení cestujúci, od piatka 01.07.2022 bude mestská autobusová doprava premávať podľa cestovného poriadku v prázdninovom režime. Pri tejto príležitosti sme pripravili zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré súvisia s optimalizáciou jazdných taktov počas pracovných dní a víkendov v prázdninovom režime. Dlhšie obdobie všetci pociťujeme dramatický nárast cien všetkých komodít, či už sa jedná o palivá, stavebné materiály, potraviny, alebo energie. Mesto sa spolu s dopravcom spoločnosťou snaží tieto dopady minimalizovať, no dĺžka obdobia a rozsah zdražovania je už, tak rozsiahly, že je nutné pristúpiť po takmer roku od prvej vlny zdražovania k zmenám cien krátkodobého aj dlhodobého cestovného. Nový cenník a nový cestovný poriadok bude platný od piatka 01.07.2022.

Od 01.07.2022 začnú prázdniny a s tým je spojený aj režim premávania MAD v meste podľa prázdninového režimu. Preto sme aktuálne pripravili úpravu cestovného poriadku v prázdninovom režime, zmeny sa dotknú aj víkendového režimu. Nasledovne: 

5:00 do 8:00 V rannej špičke bude počas prázdniny jazdný takt každých 20 minút na linkách 1 žltá, 2 modrá a 3 červená. Na linkách 4 hnedá a 5 fialová každých 60 minút a na linke 6 zelená bude jazdný takt 30 minút, pričom každý druhý spoj pokračuje zo ŽST Rybárpole ako linka 5 fialová na Železničnú stanicu a späť. 

13:30 do 16:30 V poobednej špičke bude počas prázdniny jazdný takt každých 20 minút na linkách 2 modrá a 3 červená. Na linke 1 žltá každých 40 minút. Na linkách 4 hnedá a 5 fialová každých 60 minút a na linke 6 zelená bude jazdný takt 30 minút pričom, tak ako v rannej špičke bude každý druhý spoj pokračovať zo ŽST Rybárpole ako linka 5 fialová na Železničnú stanicu a späť.  

Mimo špičky bude počas prázdniny jazdný takt každých 30 minút na linkách 2 modrá a 3 červená. Na linkách 1 žltá, 4 hnedá, 5 fialová a 6 zelená bude jazdný takt každých 60 minút. Mimo špičky nebude nasadzovaný spoj linky 6 zelená, ktorý by pokračoval ako linke 5 na Železničnú stanicu.   

Všetky spoje linky 1 žltá pokračujú z Baničného, ako linka 2 modrá.

Všetky spoje linky 2 modrá pokračujú zo Železničnej stanice, ako linka 3 červená a opačne.

Všetky spoje linky 2 modrá idú cez zastávku Šoltésovej, s výnimkou posledných troch večerných spojov, ktoré pokračujú ako linka 4 hnedá.

Upravili sme jazdnú dobu na linke 6 zelená medzi zastávkami Hrboltová a Nová Hrboltová o 2 minúty nakoľko dochádzalo k meškaniu medzi týmto zastávkami.  

Nové cestovné poriadky budú, tak ako aj nový cenník cestovného platiť od piatka 01.07.2022. Nové cestovné poriadky sú zverejnené na príslušných autobusových zastávkach, webe mesta Ružomberok a na www.mhdrk.sk

Posledný roky sa v našej spoločnosti dejú zásadné zmeny v podobe pandémie na ochorenie COVID 19, a vojnovej agresie Ruska. Všetky tieto okolnosti sú nepredvídateľné a majú dopad na nás všetkých. Už dlhšie obdobie pociťujeme dramatický nárast cien všetkých komodít, či už sa jedná o palivá, stavebné materiály, potraviny, alebo energie. Toto sa nevyhlo ani mestskej autobusovej doprave v Ružomberku. Mesto sa spolu s dopravcom spoločnosťou Blaguss Slovakia, s.r.o. snaží tieto dopady minimalizovať no dĺžka obdobia a rozsah zdražovania je už, tak rozsiahly, že je nutné pristúpiť po takmer roku od prvej vlny zdražovania k zmenám cien krátkodobého aj dlhodobého cestovného. Nový cenník bude platný od piatka 01.07.2022. Pre ilustráciu jeden tarifný kilometer po zohľadnený zmluvnej valorizácie a dát zo štatistického úradu stúpol o štvrtinu pôvodnej ceny. V nasledujúcom období nie je ani vo výhľadne, že by sa našlo riešenie na potlačenie vysokej a pretrvávajúcej inflácie. Horšie pre nás všetkých je to, že tie komodity, ktoré zdraželi výraznejšie, ako priemerná inflácia zaťažujú naše rozpočty výraznejšie a tvoria hlavnú časť našich výdavkov.  Preto chceme poprosiť o pochopenie tohto kroku, ako nevyhnutného.

 

Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies. Zistite viac tu.