Loading, please wait ...
MESSAGE

Vážení cestujúci, Mestská autobusová doprava bude počas nasledovného víkendu sobotu 30.10.2021, nedeľu 31.10.2021 a dňa pamiatky zosnulých v pondelok 01.11.2021 premávať podľa dušičkového režimu. Počas týchto dní bude významne posilnená MHD pre všetkých návštevníkov cintorína pod Kalváriou. Predídeme problémom s organizáciou dopravy a parkovania v lokalite Pod Kalváriou, využite prosím možnosť dopraviť sa na cintorín MHD. Počas jesenných školských prázdnin v dňoch štvrtok 28. a piatok 29. októbra  budú všetky autobusové linky premávať v režime školské prázdniny.

Pokyny pre cestujúcich:

 


Upravená premávka na linkách

 

   V čase od 7:15 do 20:00 bude  doprava medzi zastávkami Baničné a Mestský úrad premávať v 30-minútovom intervale. Od železničnej stanice v 60 minútovom intervale. Na zastávke Mestský úrad bude mať každý spoj zabezpečený prestup na linku č. 6 do zastávky Kalvária na cintorín. Z cintorína bude opätovne zabezpečený prestup z linky č. 6 na zastávke Mestský úrad na linku č. 1.

 

   V čase od 7:00 do 19:30 bude doprava medzi zastávkami Železničná stanica a Baničné premávať v 30-minútovom intervale, linka 2 na Baničnom ide ďalej tým istým vozidlom, ako linka č. 1 do zastávky Mestský úrad. Na zastávke Mestský úrad bude mať každý spoj zabezpečený prestup na linku č. 6 do zastávky Kalvária na cintorín. Z cintorína bude opätovne zabezpečený prestup z linky č. 6 na zastávke Mestský úrad na linku č. 1, ktorá bude ďalej pokračovať ako linka 2.

 

   V čase od 7:12 do 19:12 bude doprava medzi zastávkami Čutkovská dolina a Železničná stanica premávať v 30-minútovom intervale. Z Černovej bude premávať v 60 minútovom intervale.  Všetky spoje budú mať zabezpečený prestup na zastávke Katolícka univerzita na linku č. 6 v smere na cintorín. Z cintorína bude premávať linka č. 6 každých 30 minút, na zastávke Katolícka univerzita je prestup na linku 3. Každých 30 minút do Čutkovskej doliny a každých 60 minút do Černovej.

 

   V čase od 7:18 do 20:18 bude doprava na cintorín - medzi zastávkami ŽST Rybárpole a Kalvária premávať v 30-minútovom intervale. Každý spoj bude na zastávke ŽST Rybárpole čakať prípoj linku 5 fialová, na zastávke Katolícka univerzita bude čakať prípoj linky č. 3 z Černovej, resp. z Klačna. Každý spoj bude v zastávke Mestský úrad čakať prípoj linky č. 1 z Baničného.

 

Viac v podrobných dušičkových cestovných poriadkoch